liounardou da vinci [1452 ; 1519] az ilz ijflagi iuz is tarc. vEZ venten un skauten un skuipTustZEisten iki roicxETen, Zas liounardou az haNonspEZe. rEs yidan vuZ iteliE vinci, Zas liounardou zira ki florens ik dEkfuirOk. ZEg, rEsk zEra kerneka ik elgeE rOse. Zer, rEs zira ki milan un dEga kEirgOre un espen hin kEir. tej daig rEsE kernek ZEzi smOza, Zer liounardou dEga hauli er. vEZ sulouv un sluN, rEs ara zoirOki Ozzuik hin uv elge un skuipe voZ ZEd zEil. yoin rEzete EnSaula liounardou ik isti rEnezons er. enunsiEiSen az liounardouE ist aji skauten Zed oT zidan.

stevE elge yoinkaus gEvki Srendan. Ze az mEri luiz ElisebeT vijilebrunE vYZon. rEs yidan vuZ pEris voZ 1755E nast, lebrun lEza kernek ik fuirOk. rEsE uark az 14 nast voZ rEs ara ruski xEptO. voZon asa vuZ sEint luk EkEdemi Zed rEsE par kEja. is slia elge az ithki. rEses hEma ZEd lebrun zEfan Zas ZeNki palc veZ rEsE parE spec. lebrunE rint ijlEzan vEZ Surv rOs.

madam grasani lEza veZon Zed lebrun dEga hauli. rEsE Tafi surYz muira vuZ skautdilk. rEsE yintsurYzsEiNk lEza Surv galg. lebrunE yezE istiorain tEgecon haula rEs. rEs at skauta il Zer 800 uartEgec gayez rEsE gauk voZ 1842E nast.

Follow me on social media!
* Soundcloud
* Youtube

Albums listed:
* Forgotten Disarray
* Faraway Sands
* Deep Exploration

Copyleft Reyzadren. 2018 Update.