* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


Zeg zida uv griuskantuarzagxeken.

[1] Zer va kin asa ?
[2] zoti uarki yEd
[3] hunreYlErk
[4] satxEd
[5] aurYk jiska
[6] ga jOtaiSE uarzag


lejezuikzag ;

[1] ikglOm
[2] mEfretEg
[3] blibe
[4] nukmuwe
[5] blitsEvgezrek
[6] hunrebrEyEiTaurYk
[7] mETij aurYk
[8] suyEn
[9] itEijerk hilsek
[10] vaukuaZ
[11] okdOnak
[12] soinre
[13] lupo
[14] gezlE
[15] ukdozamwec
[16] fulyEdroilgroug
[17] haNmEfretEg
[18] silpain dEj
[19] kElaisE Takstualps


elgZaunen ;

[1] rEnesonz un barok
[2] pEwobon un roukoukou
[3] imprESenist
[4] modern


zeNens ;

[1] Soniant nezouv
[2] Soniant uarzag
[3] Soniant eNEni zag
[4] Soniant voig
[21] luinOjxeken
[22] yavskendon
[31] cekencYg
[32] giderint
[41] soutnESklezon
[51] ijjEpZaunends
[52] ijlErkon
[53] coikonplud
[61] koipkaul
[62] Olzikgout
[63] ezjenyarke


skecgroug ;

[p] stuaZreds
[t] bloupen


nuclEf ;

[;] suNam
[20] durEc aurYk


kuTyalk ;

tibhaulen
arendEns

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.