* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


Zeg zida uv griuskantuarzagxeken.

[1] Zer va kin asa ?
[2] aurYk jiska


lejezuikzag ;

[1] ikglOm
[2] mEfretEg
[3] blibe
[4] nukmuwe
[5] blitsEvgezrek
[6] hunrebrEyEiTaurYk
[7] mETij aurYk
[8] suyEn
[9] itEijerk hilsek
[10] vaukuaZ
[11] okdOnak
[12] soinre
[13] lupo
[14] gezlE
[15] ukdozamwec
[16] fulyEdroilgroug
[17] haNmEfretEg
[18] silpain dEj
[19] kElaisE Takstualps


elgZaunen ;

[1] rEnesonz un barok
[2] pEwobon un roukoukou
[3] imprESenist
[4] modern
[5] ga jOtaiSE uarzag
[6] ezjenyarke


uvzen ;

[1] giderint
[2] cekencYg
[2] suvar
[3] satxEd
[4] hunreYlErk
[5] Olzikgout


zeNens ;

[1] Soniant nezouv
[1] Soniant uarzag
[1] Soniant eNEni zag
[1] Soniant voig
[2] luinOjxeken
[3] soutnESklezon
[4] slEim
[5] ijjEpZaunends
[5] ijlErkon
[5] coikonplud
[5] zErgarO
[6] yavskendon
[0] haulkuT


skecgroug ;

[1] stevEjilkuarzag
[2] zoti uarki yEd
[3] petuaZ
[4] gawauSprij
[5] koipkaul
[p] stuaZreds
[t] bloupen


nuclEf ;

[;] suNam
[15] durEc aurYk
hirEisar Tiz ;
; yutiub
; saundklaud

yEjain irOz ;
; hilEgain Surpilgmulk
; haNoni stup
; gEbi lejs
rEizadren. 2023E ijtej.