Reyzadren's Social Media
@reyzadren_gk

Laid-back and excited.

Home website
Bilingual newsblog


Reyzadren @reyzadren_gk
yaupon az okEtlusdoZ Zed xOdaua ESEirsE ZuNyEN un cEim az ESEirsE Sirain garOuhifi icEirskarguayilen. degzEil rEs EnSaulan ik casina an timucua pliri Eviajplud Zed ounda vuZ giorgiaE ZuN un floridaE SiN un Ozkedan spEin leje ik krezi erdask uns yauponE xOdau ovuvza EtlEntik dEjjEir ga verjinia ki florida un SEinvuZ mEksikou dauz kiuZ tEksesE weN.

Caley @caley_gk


polo aurYkdE, cozid kiga ZEd ZEg lejan 1 lErouvotium Zed Ozfikan ik polo voZ vOZ 50 nast gayez Sai. kiuZ Sai, Zas polo aurYk zida vOZ 50 helios Zed ara evYs yaldens xerSa Sauvlej kiuZ haulia ik 1 kEs lErouvoundlejkirO.

Reyzadren @reyzadren_gk
ZEg fikan ik zida nizi sopEicgroug un hilseki ijzirontuN. soiai az Zask jiTi slekgroug. ZEgE kEirE is Zaskgrougoundraib EnkOn leje fuSa xaitEla ZEzonZaskon Zeds uvzEia goiast un xekventon un eNEns.

Caley @caley_gk


Eskes fosa Zosta wOs isroum ga saulE ki nutEirg vEZ zirskisa vuZ iSzecbel. ga nutEirg, Eskes Zosta skecsun hin tuza uarki kEir Zed talz dEga emtOlak ijzuf un rEsE ovkauzenstejE sETjEtongroug.

Reyzadren @reyzadren_gk
guancEsE garO at uarki aSgEzakan un zaubsan guicfeSe un rEzete. evOs ijhega ZEd rEses az kElteE ijfuirOks ur kon vaikiNe.

Caley @caley_gk
veZ roidonOlze kuT Zed yalka [huike niTes sYtroSeE col, kraje niTes jEteE daukSed, stens un Sire Zeva hEZ] Zer er zEra suaZa ; ost nEra vi ?

Caley @caley_gk
voZ ZE niliT, SEin klom sYtroSontuldE dudko skaintasen, zida er Zed EnSaulan ik ralto Zed az voZ 40 nastuark uns rEs tauZi gauska yez.

Reyzadren @reyzadren_gk
koyecal ovfega ZEd rEsE stehe Zed az vuyevcOpong Sur ela klouTvat kiyEz raukdeTa plude voZ OlztadSO uayain 4 plud huik Zeds az tEilost Oza iackEpulsmOk voZ degxauS gausE wEiZ.

Reyzadren @reyzadren_gk
hulve luipan ik xiNkandora degzEilciT vEZ gaTa cuibpat uayil kanan vEZ uayil Srendain bilpe.

Caley @caley_gk


iuz efiamrOtam, Zas cumjauf aurYk az rEsesE fosen iuz leja un huria aurYk ijzount.

Caley @caley_gk
[vopref Edou Zuica] rEs ilz lEZ rauska.

Reyzadren @reyzadren_gk
yiji hEyel leje Zed az vuZ kiamuwem aurYk gauZ krulE 52E gau Zeds rEs Ozliuka kaudan slEimjisksOr voZ zidan vuZ Ov lejonaurYk Ze aron Enxifla suaZor Zer tirse Sai buanta cEimi veZon Zed Ov steve ara iki ZE.

Reyzadren @reyzadren_gk
ounde Zed az vuZ Ze ziags az Tuipi voZ salariS rizipdErkor Zed az vuZ 5E Ozcoik SEin Zeg rEs xaskan evs kous un Sai oT Sur hEiSan.

Caley @caley_gk
skargor, klusk un ovsYtroSskarglej xEptO Zed kin zEra voZ skansgau kana ersisEisor Zol evYs kalseki voson.

Caley @caley_gk
riTok fikan ik sloukorzotgroug. uts, ZE luyiaongroug, spedon un yalrOki Zauni slouks Sai dEga il kenda ZEgE Saul ik gloNk un jESes lejkirO, Zasi ovsYtroSduizcaub.

Reyzadren @reyzadren_gk
1 tirseplud jiskan zidsa ara buant un Edouonjuls vYZ 1 vati jaSe veZ geskan deti er skans nulainur Zaskgrougziag vuZ akOc 25E ziag Zeg voZ SaizEil.

Reyzadren @reyzadren_gk
vEZ jezonel vYZon un uvZEi luyiaonglot, Zas 1 sYtroSjausdimzaulet Entsa dEga coikounde muisk rulgcONkorb Eniukanor ijstOngau asa voZ Ze nastE yujon. il peti ZET az rEsE gEvk Sur Siran rEsE helios iuz Sur skuya rEses olaska rEsE ertEns Ze veZen voZ rEs zidan vuZ ZaunkEir.

Caley @caley_gk
viZ 1396E sYtroSjEpgau, Zas tores ridlE uarEi ijzEra vEZ ara [sYtroSjEp dulibsdovouopzEil] voZ krilE 90E gau un krolE 1E gau.

Caley @caley_gk


ilz gErSi. ZE az kanzEfain takveZon kiyEz huria uaZ snaZi op vuZ xuTnag opgroug Zed az ilz hauli vEZ fuyeni soizen un unvzEi ovxegia naroue yaukstek.

Reyzadren @reyzadren_gk
viZ sYtroSgau yeh voZ skansyecgau, Zas evogrelaT kEirE ecaumpu ijnulg ara 2 yEjgEZ Zed az dalaiSE cuib un upzoi ekalhEZ vEZ 1 luyia yis vaZan 1 gEZ ki yez.

Reyzadren @reyzadren_gk
vEZ Enhauka gluc hinson, Zas 1 hEZseje kOni Taka Saufaind doig kiuZ tisa uar una 2 uaZcomzufe kizan ki uaZ voZ niliTE yajon atsou.

Follow me on social media!
* Soundcloud
* Youtube


Albums listed:
* Forgotten Disarray
* Faraway Sands
* Deep Exploration

rEizadren. 2021E ijtej.