* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


stevEjilkuarzag

uns, Esk at ralpi pliga rEs veZ spEZa Esk Zer Esk rEina ev staip.

uns, EskE par pEda SEin houtcolkaut [cEim az kaut veZ Esk Sur reca houtcolkaut, ivasoz] muisk pEda niu york taims tejzag un suada dEzxEib.

dEzxEib. voZ 1E gautulg.

Zer Esk reta. Esk kanS dErca ZEd Esk at reta ;

Esk az stevEjilk.

uSkoz. EskE gauE zoti uvas yav hauka kiyEz ZE.

Tusti voZ rEs jiska Esk, EskE par yav az [oui, nEyeT].

Esk Sira ZEd Esk at redsan. rEs uayil kiga [oui, nEyeT] voZ rEs SEiz jiTSuzoura Esk.

rEs sevsi hoirOka rEsE tejzag Zer toda. rEsE par uvos sevsi hoirOka taud Zer neza iac. EskE mar Survos ara iki Ze. rEs uvos yavhoirOg taud Zer Surpilgi uaya ki ZErfen ur xauS kiwelk. ZET iki Ze iTksa EskesE par un kon az cEimi veZon Zed rEses Survos palva.

Esk kiga ZEd EskE mar at Ozgleda kaut vEZ EskesE ist zoti lailij groub Zed reca krui jEir uns ikEa pliri yarg segetmaudjuSfers. rEs Zoi toda hauzi kYtrauisen ki kautE wEiZE Eiresti luz. rEs at ara uv ZE hin preka Esk. Esk Sira. uns, rEs kon uvzEi Eji zauska hin ara. uts, Saz preka Esk, ut az tisa Esk dEga il peti.

veZ Esk zauba ZEd rEses Sur Zosta pliri yarg segetmaudjuSfers hin niliThout vuZ hilg vuZ vEyEil.

[nEyeT, Eskes SEta kiga] EskE par kiga. Ze az vEZon Zed rEsE ist deti jiTSuzour uvos zEran. uts voZ Ze kous, rEs soit Tiafi jiska Esk gayez rEs zEra. [ostE ren ve ?].

Esk Ezi toda ster ki rauk. [ve ?] Esk spEZa ZEd EskE ren gloda zoti Saz iki Silvi.

[hErp, Sur zida ciTi ivas vEZ rEsE ren] EskE mar kiga. oc rEs kan, Zer rEs Ekous slia Enhauka EskE parE jiTSuzouc. [sular Zer pEdar, nEyeT, Zer niliThoutar. Esk Zoi rida imjotpElpac vaZ ost skuya].

Esk gliZa Ze viZ EskE mar. cEimsi. uts, Esk kinS pEda un kiga daig EskE vEyEil skanszEil. urvoz. ZEz, Esk yav ara [e, Esk skuya ut ken zira. Esk reca yalrOk ijoundonrEzetyek voZ Saigau. uns, Esk at gloimpa vEZ jEro ZEd Esk kin Soda rEs hin Ozi YZEra,,].

[pEdar].


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.