* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

slEim

ijuvisi ijstuin

nEzitsfeSkanden

ijuvisi ijstuin

krElz ;

ijuvisi ijstuin nEra ijSurSoit Zed zidan vuZ uv erstuin. Ze zida ijSurSoiti Siron Zed spEja Eskes Zol EskesE ijheliosi ijhelioson. Zol Ze ijuvisi ijstuin, Eskes SurSiri spEZtoda is tEgec un pludon ki EskesE ZuicE uv glodonevas. Ze glodon Survos vaZi ut az yaufain oviuza EskesE kuidel un surv.

Ze tEgectak iuki dErcon Zed zidan is er az [ijkrozan] iuz ijyaufain ZET un takZET ZEistanor. lEzain [ijkrozan] ison ilz ovskisa ZE tEgec ist zoti varson, Zeds uTEngloda ki 1 ZET Zas is [ijkrozan].

iuz ijkandi, Zas takgroug uvzEi kan aran vEZ skisi ijuvisi dErcon pErSi tak.

ovfegar 6&36&5741 hin kana uvEn kroit.


hervEZEns


ijpuaTkorb

voigen ; iuza uarksEbi comE 9p, Ze gij yaufan hin ovhirEia SaiE neyouvi Ozzuik. evs yalk kon az Zostuarki.

sEborvEZEns ;

erdask todan ki rEs Ze aron liuka rEs Zosta YsiTElsi vorp. ijsEban vuZ toyEzain ZETzerio.

Tuiten ;

[ijpauTkorb] stelk ruicher Zed reca YsjEirsufend.

rEs iolzi gErta uv uxiaj. yauc gloda SurvaZi.

praS ;

muisk nEZa vuZ silaip, Zas [ijkrozan] ZEgziagi bruafe kana Sira Tiafi gauk vuZ ZE ziag. [ijkrozan] leja ist Tusti gaukgroug. jigdErci Zegziage kroula ovezher. [ijkrozan] kauza her Zer toda ki flomi col vEZ [ijkrozan]. [ijkrozan] kanSkleNa. ZE bruafe doiza [ijkrozan] doigE 2 col Zeds az 1 col az hin uar un 1 col az hin her.


houtgrougvases

ki ; slecnOb

ik soizejEte, Esk SEta kiga daig zYp Zed Esk rEina daig ijhoTsu Zed asa SEin EskE evs soizgroug. Esk takkiga ki ost ZEd iv hout Zed gledan un houtan iolz ijhoTsu kan tartuan un dEga SurxedSi iuz houtor.

oc Esk kan Ozfega Ze kroit, Zer Esk kin SEta OzrYga is houtgroug. Esk SoitSira ZEd Ze kan az Surhazliopi iuz is er ut ik Enhoute, Esk gluapia uar kan Sera zoti ijzount iuz houtgledon un palcon.

ga ; vOsulim Zed az zOirokhout houtpalconpludsEnsoizejEte


lejskiyEzenijkigen

lejskiyEzenijkige ; f7 skureplud heTa ga soun ijgalEiSlejs Tusti kiyEz 1400b. kigar ostesE Saul un Tuitar ostesE lejshinson.

sefniroioraZ ; sefniroioraZ.

cobrekZesOl ; cobrekZesOl.

s ; EskesE hinson az neba z38 ergel. SurZauni hinson az stuiha tuN ga skaunonpegeS ijgalEiSiukend ki arengroug. SurZauni hinson az haumi.

c ; iki Silvi.

lejskiyEzenijkige ; Zer, ostes Soda iv degxauSE SurrOtzEvain voson ur ijer muisk zidan iuk ijgalEiS urva ?

l ; Survas,, ost hEma ZEd Eskes kun kiga ki rEses daig hEZgeT urva ?

lejskiyEzenijkige ; va ?

l ; Eist, hEZgeT. sefniroioraZ Soda hEZgeT vuZ soun. rEs yav pEda vuZ krezcig. rEs kuTa diougi kuT Zer rEs hEma skuyon. haiz, rEs az ilz Tafi.

s ; Esk tEyaiSa ZEd rEs az uTdiougi Saz Tafi.

l ; Eistes, uTdiougi.

lejskiyEzenijkige ; e,, ostes kiga ki jEte daig Ze urva ?

l ; Sur. veZ Sur asa.

s ; Sur zida ivas asa. iki Silvi. soun reca is cig, uayil ZE. Eskes kEn zira Sai urva ?

lejskiyEzenijkige ; hah. soz. zirar.


tuzmengroug

Eskes Zosta jiTi zEil hin Sira vEZon Zed ijsounda uarkZaunraib tuzmengroug, tOpjEir un jialYt.

gulilOT kana Sira eSglotvEZon.

Eskes kana Sira ZEd Eskes ken gErta uv kalzon iuz tuzmengroug.

ZE az EskE wuk ik jEte iki SilmOTuh iki er Zed az degxauS Esk.

Esk kanS reyeda iuk uarE raib. EskE roil.

zot il zidan ZEd Esk ara vuZ Zeg.

oc Sur Ozkana tuzmengroug, Zer uarkZaunraib kin uvEn sErpa Eskes.

Eskes kin pErkan iuk hYti naup uns Sur zida ivis kan rEina EskesE maig.

oc hois kan silpa tuzmengroug, Zer atyuja, Zer ilzis yuhi smOzan Zer tuza misk iki dalp.

rEses az giuT.

gulilOT az silSEi iuz ZE.

rEs az ciTi iuz eNEn uvas.

rulvi ciTi.

puzEpi ciTi.

rEs at detorezan urva ?


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.