* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


drEpien ; rEs az ilz luyeli kiuZ kedan ik stupgEwYz. uts, voZ ela Sodan hipoudon, Zas drEpien sowEiksia un kinS slia huiga.
klEidol ; rEs gloda yidan TourObgim Zed aran ijuarki er. rEs Zosta OsEis hin roica un zira.
wimsikot ; Ze ijkaul zidan vEZ kurjuig Zera rEsE tidYk skisa glEisa. oc ilzis is tidYksmaj jurSan, Zer wimsikot kelsa Zer smOza.
durant ; Ze ijkaul kan rulkduiga uzets uvzEia cig vEZ dEki kENtulg. rEses OzkEla hin glEiba rEsesE iak iuz sandakonda.
froslas ; rEs EnkrEya vOZ -100 ridEn sYki ih hin auzora rEsE rutok. rEs kliTa yonsi glek heTa ki rEsE roil Zer metui jEirpliga.
hitmor ; smoul OzrOsa rEsE kiT un nerga durantE rulki wur hins hitmor kan houta rEsesE iuken.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2019E ijtej.