* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


[ost Sur rEina Esk urva ?] ZE dEki er gerstaipa vEZ guldi yint isian iTk. [ost Sur kOnan].

[1 kEs xid klezan] ZE Tusti er yuhi kiga Zer baunta Tak ZE erE nuzYti ster vEZ skuyon. fiparOS az il yuhi Zur kefreSrece. rEsE nuTouc glezan vEZ coikonfuirOkon. [Esk Entsa eSa kana uv un toda vuZ sEbend gayez nulg dEga deski un ZEz az veZon Zed Esk az jaugi. kinS asa voZ skanszEil].

kefreSrece plida fiparOSE derg Zer Sresa rEs Eida Zol gilp Zer ki coik. [Sur sena]. jiTfliam asa vuZ rEsE uvEn haub muisk lEza blokobiam mulsi kEN jiTi isen. [EskE kefreS Sur SEta ivis Zed puada Toms kiyEz yez sula]. ZE rumpi erE deti delgstaip kinS uzban. [ost yaldgErtan].

fiparOS SursurYzia. [vawekOd,, ost kanS ara iki Ze iuz Esk. Esk SEta Ze yald]. rEse ster Ozi SEina Zer pliga Zoi noilongaiS ginda stauc vuZ aun. [aroz. Esk ijSira. ost arsa slenta Esk. kEna Esk iuka Zer Esk kin puada Sai un uvzEi SaigauSuig. vEZ Surv kanen] plabiai fiparOSE ster cauva puad vuZ iukongilp ut vawekOd ilz taki plida rEsE turvskiuv kiuZ vata fiparOSE yint.

[Esk Sur sena. fiparOS, Esk at doinsia. at] ZE erE iTkzaup uzban. [dEi, Esk Sira ZEd ostE helios ela gEvk ut Esk kanS yavSunona. Esk reca kefreS hin neyouvan] fiparOS zEra Edou ekuia ut vawekOd toZa rEsE ki deg Zer jEZa ZE Tusti erE turvskiuv vEZ taki taktoZ. vawekOd delgstaipa [Sai zirar gayez Esk seja ost].

coikE er zaupa un votega fiparOS vEZ cEibi kOnSEisti aun. evis tuza tEirkiga [jaupi yEd. Suryaldi SursirouvEn.] eNEn er mauza rauk ur yErka vEZ purgi kigmiand. stevE Zed suada yeNi glEntxEib yavjiska ki SursurYzi rener Zeds kiuZ kan diuma iak muisk tuza. fiparOS Sur sena ekuia. rEs talz il deti kedan.


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.