* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


iSprefjuigserS
vuZ hunrebEyEiTE iac, Zas iSprefjuigserS Enkandan doigeplud Zeds tuyerke doigxotneka Zeg voZ deti zaums. zida uhifi serS hio ZET uayan Sun riound daig er Zed oT Zuica un kan riounda.

ezadoZE naiN
Zeg az ist zoti lirOd vuZ hunrebEyEiTaurYks. ezadoZE naiN zYpan ik iukon Zed jEta ki ijguld. uts, uayil gEwYz kin gena iuka hunrei dEkblezend. eNEnen wEca yadan kiuZ dEga inuS Zua gayez cauva jufOE iac.

ijguldE glYtstEz
Ozyaufcoik Zed zidan vuZ ezadoZE naiNE jec Siran ivis Zed ijleja ki Zeg voZ degzEil ik ijguldE glYtstEz. 1 jisk Zed az ki luyeli lirOdE roimTomsiukon kin kiga veZon.

hunrebrEyEiT
dEki lirOd Zed az vuZ Ze brEyEiTE wEiZ az groug Zed akrO Srodat jefnegi krYkcig gayez uvosi zira ga kElais. niTes lirOdaurYk Zed palua Zeg, Zas is groug oT az erdi. doig Zed tuza brEyEiT kroita rEina rioundi staips daig diumi ridi jufO ovreda uaZ, Zer yuhSai diuma uaZerdask dEga zeh.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.