* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


cudsaS
Zeg az flagdautE aronsrup vuZ Ezstualps. cudsaS yuhi un TYlzi dErkan voZ Ze Eviaje sula ga rEsesE uhifi Takstualpsroil. stualpZalaijvuwob xOdaua Ze ziag un ara Suryisi vorp ki kEir. evOs er hEma ZEd ijzount Zed az vOZ kEir az Sursiwefi un kiga ZEd es cEimi kan hEma vorp pugan ga ih, ut flagdaut uaNka ZEd Ze uTain kegon az uvEns pauji.

zetE serSgroug
Ze yavarain un kerSi dErkisen az zet flagdautsEskeE Zaunen Zed buanta SEini krYkcigE Sauvrep. veZ zet Sur sena siwef ur yec ur leje, Zas oundend soit az huigi un rumpi vEZ hio hazliop ur Zua uvosi xeten.

silpain peTuc
Zeg TustdErkan xuime Zed az ga blibe. Ze oundend az jidi kirO hin sYtroSvasonikgoute. er Zed OzspEZan ik Sur Ozia Saii jEteplud Zed az vuZ juneesp sula ki Zeg hin ruika iuz sYtroSvasonarons Zed is zidan vuZ blibe sYtroS. ZEz, Ze peTucE ounde az gioze un cente un ikgoute xEnen.

itrOpi yeNraib
Zeg todan niTes guldi plOnop un skainkend. itrOpi yeNraib az ruikin groug hin er Zed skuya ruika rEsesE arons iuz Surjiskon. TakE sauc yoinan cigdautplud Zed garOa ZuNi mEfretEg Zeds tisa Ze yeNraib dEga rulvi groug hin stiskand.

xuTE kalj
Zeg az 1 kEs ist SiNyENi flagdautsirouv. Ze oundend yoinan zoti kalj Zed xObsufaa uvs palef vEZ ZEri hik. SEinseziagi ijgilp ara zir ki xuT ijgEk Zed az kuiski sounorarons Zed cEznek yoinan xuimai cigdautplude.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.