* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


ukdozam ijgilp
ukdozam ijgilp zidan vuZ xEnain skeh Zed Eida ukdozamwec ki skeh. Zeg uayil az cEimi yalrOkZEren Zed EzZola bloupiac Zed az pEgerkakrOE vaum. kiyEz Ze ijgilp, Zas pEgerkakrOE poirOfplud kenS kEnan. oc ijgilp ralgan pEgerkakrO, Zer rEsE ijbraum kin SurrYgi smEia ki yalrOk.

ijslent ijgilp
ijslent ijgilp az 1 kEs zoti jig Zed aran 5 akrO hin vauma pEgerkakrO ut at giuTan zEilorez un pEgerkakrOE saronon. kiyEz Ze ijgilp, zida dEki ikderj Zed oundand ijuarki er uarkzEili ijslent un tuzan spetstEsk.

Suigasain stej ijgilp
Suigasain stej ijgilp az pEgerkakrOE gledgrougiukon hin rEsE istiori hiziukor Zed az ki yalrOk. kiyEz Ze ijgilp, zida pEgerkakrOE silpain un detxoSi skehlaT Zeds kin Ozkuja cEimi yalrOk Zer Enasa Suigasen Zer jiTa pEgerkakrOE slenton ki ivEime stej un il groug.


pEgerkakrOE ijgilp
kanSoSefain kij un EvEir Zed 5 akrO toda ki rEsesE guldi TEirg rEs zidan vuZ pEgerkakrOE ijgilp. rEs gEvkia rEsE fauZ un iTkium itEia Zol ukdozamwec un kuaba un kilka uv Zed SEinaE stuin un poim.

iTkium ijgilp
Zeg az skeh flomi mulk Zed una ki pEgerkakrOE wec voZ degzEil. iTkium ijgilp jEta ki kanSoSefain pet un yijelhEmon. Zeg az groug Zed ijbraumi SurrYgi nurxY ara rEsE takzeNen Zeds xika sluNakrO yESon.

bloup ijgilp
er Zed kunda vuZ bloup ijgilp kunda iuz uarE skeh Ozplidoniac veZ voZ iuk, Zas pEgerkakrOE jisken Sauvcola un kilkain jisken Zed rEsE aun jiska kin dEga uv Zed tuza Zol ijgilp Ze jisken. Sur zida ivas Zed uayan Sun hYti maigai bloup.

tauS ijgilp
iv skairel Zed sula ki tauS ijgilp Sira ZEd Zeg jEta ki Survus Sun tauS un ralgon,, ovSilv, roidon, reb un yuj ZuicE yujon ralgon. kiyEz Ze ijgilp, Zas erpoim Zeds pEgerkakrO kuja vauman un rEsesE yESon bilzan kiuZ rEses uayil az yez Zed at hilEga rEsesE detaron un degxauS Zuicel.

metSegesp
metSegesp uayil az 1 skehmulk Zed uayan 5 akrO voZ rEses vauma pEgerkakrO. degzEil Zeg Zostan hin slEima iukoron ki rEsE wec. pEgerkakrO at aSEndEga rEsesE flagind gOr Zer Sai Zosta Segesp hin stepa rEsE deti ukdozamZuicZEisten ki hiziuka eNEn skeh.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.