* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


doiThilg
doiThilg,, Zasi Saul ara slent ki uv ivEimeeE rulg. ga Ze guldi, Surskuyi roim, Zas turwElEidu zEra ga gezlEbausk hin sYtroSkana ivEime. kigan ZEd gaukeE poim Zed Enhizyaldan turwElEidu oT stiska vOZ misk un maiga hins jEZan.

hilEgenroil
uarki zEil at deti oreza Ze yuji zotit sYtroSmiskon. coiS Zed tisan Eidi ukdozamwectrEzir at ralga Ze hilEgain kEirE Zauni terYzon Zer Taka yoin Zeg ki kuiski Takroim. kigan ZEd oTZuici jiskeuayilen Zed jiska nulegSu avk ki ijiant ijgilp un pEgerkakrOrEskanor an 5 akrO rEs oT ounda Zeg ut uv at stezEan ki zEilsaleZwec.

ukdozamiukon
Zeg az groug Zed pEgerkakrO un rEsE nulegSu ferja 5 sluNi akrOE tak un Zeg az groug Zed eNEn akrO rEska pEgerkakrO Zer vauma rEs un rEsE hirEie ki ukdozamwec. Ze diougit stej Sai az roimToms Zed zida is akrOsled. il orS ZET az ukdozamiukon zidan Zeds az yalrOkyeb, un tiani ijbraum ijpaldYz, un kliTa uv ki rEsesE giul.


gezlE ijgilp
degzEil Zeg az zoti roim Zed bEiZan hin gliava gezrek Ysavke iki turwElEidu. gezlE ijgilp az klezi xeten Zed yuhi kauzorezan gezrek. hio egali slouke oT uayzidan Zoi rEsesE yez yoin az 4 jaus yEd Zed az ga SilvhErks.

puTalrOlE uayen
Ze ralgain un atuarki kEir az puTalrOl sETE roil voZ degzEil Zeds rEs az yuji er iuz ijhelioson. puTalrOlE par aSa turwElEidu vaZ is nast ut vEZ turwElEiduE poirOfplud zira, Zas puTalrOl ilz orezan rEsE ijslent Zer ara ovdulEga vEZ biwibjEte. noils, puTalrOlE kEir ilzis suland turwElEiduE biwibpoirOfplud. ZE Surjugi sET sErpan Zer rEsE yuben EndEgan ik turwElEiduE bruaT. puTalrOl oT hEma raugi iuz Ze.

nilhaN cuar
Ze ijuarki ivEime kEirjuS oT kan jiskan Zoi zida ZegE atuarki zount. Zeg uhifi aran hin jiskSera ukdozamiukon. nilhaN uvos az yoizi groug. Zeg stezEan voZ 200 nast kiyEz ZegE aror Zer detorezan gezrekilonzir. cEzneki cOj Zed az ga roimToms eksi ralga Ze sETit kEir muisk ukdozamwec trEi iuka Zol blezend Zed az vuZ skeh.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.