* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

oT zidan vuZ Zeg


ost kEnS ogi Tuica
eSar eSrYga
zirar ki bruapvuZon
vEZ ost un Esk

ilzi cuZar un kEnS Srua
ilzi cuZar un kEnS Srua

sar Eskes Ozi Ozhuiga
,, hoda ki ZEgskans
sar Eskes Ozi halva ZE
skanszEilE ZET

vEZ ZE dEZen kiuZ skehenZET kin
vEZ ZE dEzhen kiuZ skehenZET kin
Sai az oT zidan vuZ Zeg
oT zidan vuZ Zeg

Sai az ZegE zErzEil
zOcar ZE rinttak
ost oT az ZE jefnegen
az uvE zot

Eskes Ozi tuza ZEg
Eskes kin araE rEzeten
ost un Esk dEi Zer voZ uvos

Sai az oT zidan vuZ Zeg
Sai az oT zidan vuZ Zeg
oT az,, oT zidan vuZ Zeg

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2021E ijtej.