* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

cEims


Eskes kin hinsona stuiha va ?
EskE ZE hEmon EnSiouganar
Eskes kin Edou Soda Zeg
oc ZE az cEimsi veyet un slung

Eskes kin hinsona stuiha va ?
ost plidaE ZE kanain sluN
stercauvan Zer gauski Ozia ost
Tuicar, uars yalsandarzE

zaupa haNgroug Ze vEZon, ZEz ost rEina hEmonkuaZ
curskislEkrE lEzan ost, zauga Tusti il raik tuN
uaystihar krui Tar, kintuzain Suig jEdanzE

Zoi EvEir, skuya dErca ost, voZ ZE vozhon, Zas Ze yalrOk zEra tuzskisan
voZ ev zEil, kuTaind liuz cauva, un ilz voZ ZE voZon, Zas yalrOk yaufan

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2021E ijtej.