* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

zaubar heTe


coik tuzandE kiuZ haNi groug
juig un met Ze coik
kiuZ asan klezzEil

sar uv zaubar
Zeguvis sar staipsar
uv zaubar
oui zErar zErar
wououou wououou

vozh haug ijkrajaE zEil
Sai Sroda Esk

Esk ZEiga vEzh ost Ze surOSkuth oTzidan voZ
ZE degzEil
ost recaE Zugnind Zhe takzidon oTuayan un
glodon oreza hEmon

Sai gauska
az Sur Suvi yEiyEiyE

zaubar heTe
SEin jiTE arai irOndE
zaubar heTe
Sruabats ga dEki ruganos
zaubar heTe
Zer ZEsken lEzai cortE
zaubar heTe
juig jEdand vuZ krezi naup
zaubar heTe

nananana na nananana
nananana na zaubar heTe
nananana na nananana

Eskes kin Ozia voZ uv zEil
vEZ ZE kigenyalk
zida ruiki ijsled
Zer nErsen skuyanE ZE yalrOk
ZE az SurSuvi
Esk kin eksa surYz

Sai maiga
az Sur Suvi yEiyEiyE

kigar skuyain aron Sai, kigar ki Esk
lEzar recenZET, lEzar recenZET Sai
Sira vEZon urva jaikiar sar
zErar aron, kEnS TuicarzE

kiuZ Esk kankana jiskaE roidonZET

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2021E ijtej.