* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

hEZgeT


zida suig vuZ EzE sopEicplou
vuZ coikE yujon vuZ haNi groug
ZE er uaystiha yidonasonzidon un zotburS

soz ilz diougi atazent
vEZ uayil ost un Esk vuZ uaZ
ZE Surzirai uaZerdask
oTnofsa

kurwug muira ki TElsmEiE yujoniac
jiTi ZuicE uv zidain sEben
nah, yibi lejai er eSxEibsar
ziron Survind tridandar

Sai ziron az kOnzirzEil
Esk Sera ostE kEN un jaushET
Esk jiska rEses sula ga haNon hin ost

ZE hEZgeTzirs Zeran ovkedson
jiskglipE dioug zidan yecEidion
ost eSsEbaE hEZgeT kliTa kEin

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.