* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

uvus


EidObzar ZE hins kan jiskan Esk
ZE ostE yav hirEisaind aron
un voZ Esk zauska Zer, ost kinS zidan
ut voZ Esk trida Zer, ost kin zidan
vuZ uvusdEi

yav kigar kancauvvEZon
yav kigar ostE veZon un autnEk
veZ EskE jisk uvs kous
ost Sur zidan
voZ EskE trid uvs kous
ost Eist zidan

veZ ost zidan uvus iuz Esk
voZ Esk brEiga aun, Zer ost jiskan
talz SiraE Ovsen
Zed Esk EndErcan
SurEvEiri
SurEvEiri

yavSiran Esk Zas ostE EnhEmor
Esk gEvki spEZa
ZE hauzi ost
Esk peSa shai, erdask il gEban
Esk slia gErta EskE tauShEmon
slia gErta tauS

voZ ostE ster kujan
Esk ijSira voZ ZE
Ze ijiukE dioug
Esk kan zEra Sai
ost uvos zuika Esk
Esk roida ZEd ZE kinS asa
vaZ SursOna kirO
Esk uvos hEma Ze

veZ ost zidan uvus iuz Esk
voZ Esk brEiga aun, Zer ost jiskan
talz SiraE Ovsen
Zed Esk EndErcan
SurEvEiri
veZ ost zidan uvus iuz Esk
voZ Esk zEra kleN
ost kleNand Esk
talz shiraE Ovsen
Zed Esk EndErcan
shurEvEiri

ost az jiskaE uvis
ZEz kigar
ost jiska Esk urva ?

hirEisar Tiz ;
; yutiub
; saundklaud

yEjain irOz ;
; hilEgain Surpilgmulk
; haNoni stup
; gEbi lejs
rEizadren. 2023E ijtej.