* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

degs EskE kluari aun


gloden az Tustias
ost vara uvzenEn
az zoten ut Sai Sur
il takiat voZ degzEil

ster xauSi rukand ost
hEmglodan uv iki silSEi
aSklezain
vaZ uvas uvos kan

kanS kleNa Sai
kanS peSa Sai
at kanS il Ozgiana

Edou Esk zidan Zeg
Esk at ilzi klezan
Suror az kOnS, glYT az kOnS
Esk kYda OvsendEi
hEmon il orezan
ost kinS fuSa jiska bliaE kEin
degs EskE kluari aun

at kiga Zeguvas
staucsia oxOrsia
ost uThuirian
at talzen vaZ Zuic
SaiE uayen
az EskE ZE glYTeder
kendsi glESen ut az cEimE Survunsond

kanS kleNa Sai
kanS peSa Sai
at kanS il Ysgiana

Eniuka EnEida
un rauga ost Zers kroula uar
jiska ost Zer petian Esk
Sai kinS blia vEZ ZE aun
at skanszEil kOnS

Esk zidan Zeg
at klezan
varsengarO SurrYgandE
kYda OvsendEi ost
hEmon il orezan
ost kinS fuSa jiska bliaE kEin
degs EskE kluari aun

hirEisar Tiz ;
; yutiub
; saundklaud

yEjain irOz ;
; hilEgain Surpilgmulk
; haNoni stup
; gEbi lejs
rEizadren. 2023E ijtej.