* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

Tiafaun


zaugar ZE aun
Ze zoti groug Zed roidan uvis
kiyEz is asaind pet smEia
trEi kan jiska ZE yalrOks

tuza galEish, iuka Ze groug
il diougi zount jiskan, vEZ aun
ZE gloda iki Esk Soda yuj voZ ZE
oT, iuz roidon, ut Esk Saireyedsa kraj

il dEga aspi shiri, Zas EskE ciT
jeyailkjuig Enruika, ilz ilz peti
ZE voZon Zed ost at ijkrajan Ov fliam

jiskar ijruiki Tiafaun
il gEbi Srodanar ki iuk
un zountensan veyet
degsi zidan uv ZE kraj

aun at lirOna galEiS
ikduim kinasa kiuZ yujon, zEil kin yuja urva
ziriza, Sur az ostE stuihanE groug
Sur zida ijzotgroug

yE ijjaiksar o
Ysithkan Esk, hodkleza uv
hEmon az Ze vaZi grougdE un
Edou Ozgiana SurrYgen
ilzdEZa ovuStYrs cEimi Surzidan

ijrebin voZon, talEfsa huis
skeh naldan Yztuir
skErvEgaun, yujon jiskan
iuz roidon, ut Esk Saireyedsa kraj

il dEga aspi shiri, Zas EskE ciT
jeyailkjuig Enruika, ilz ilz peti
ZE voZon Zed ost at ijkrajan Ov fliam

jiskar ijruiki Tiafaun
il gEbi Srodanar ki iuk
un zountensan veyet
degsi zidan uv ZE kraj

aun at lirOna galEiS
ikduim kinasa kiuZ yujon, zEil kin yuja urva
ziriza, Sur az ostE stuihanE groug
Sur zida ijzotgroug

Suriprui, Suriprui roida yaufa uv
Ze istiorain xoS
trEi kin, trEi kin, EskE Zalp hauka noils

Esk talz kYda ZEd met un guld hirEia Esk
ut az Esk Zed at hirEia rEs
iuz Ze uv haug kanSyaufan Esk
roidon il uzban Zer hauka

yujon az Esk sufa Tiafaun
il gEbi Srodanar ki ilz guld
un zountensan veyet
degsi zidan uv ZE kraj

urOm hEmad, usEiz galEiS
ikduim kinasa vaZ uvos, zEil kinS zida yujon
ziriza, Sur az ostE stuihanE groug
Sur zida ijzotgroug

hirEisar Tiz ;
; yutiub
; saundklaud

yEjain irOz ;
; hilEgain Surpilgmulk
; haNoni stup
; gEbi lejs
rEizadren. 2023E ijtej.