* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

uTZaunendsa


jiskan Esk
ruiksian ost
as Sur zidan
silSEi urva ?
SuigentdE
kYdain eSsOnaE spEZen
oTuayan

Sira ZEd ikgout Sur zidan
kiyEz rEsE aunorjisk
ut kinS cura
ken aSovjiska zaup

uTZaunendsan skisan
Esk kEnS il Sura
kin reyedsan Esk
kinS brEiga aun un Enruika slung
oc Esk Sur cauva, Zer er kin uTZaunendsa

vuZ uvusgroug
dEga taki, rEs SEinia iuka ijgroug
hEman Esk ZEd Esk kun reyedsa Sai
Esk kan ara urva ?

Zoi Sai kon az yujon
EskdEi OzSaskiE Zuic
ut kinS cura
at kinS eSa ki SaivYZon

gaTi Siren az Esk slia rutior
Esk kin uTZaunendsa

uTZaunendsan skisan
ut Zaunendsa
Esk kEnS il Sura
kin reyedsan Esk
kinS brEiga aun un Enruika slung
oc Esk shur cauva, Zer er ara

uTZaunendsan skisan
Esk kEnS il Sura
kin reyedsan Esk
kinS brEiga aun un Enruika slung
oc Esk Sur cauva, Zer er kin uTZaunendsa

hirEisar Tiz ;
; yutiub
; saundklaud

yEjain irOz ;
; hilEgain Surpilgmulk
; haNoni stup
; gEbi lejs
rEizadren. 2023E ijtej.