* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


delg un ru olid

ijuarkE olidE er yudzi xOdaua Suim TElE tasen un ziduvsa 2 ziag.

delg olid zidan vuZ Suim gerat SEins netYhour uaZ uns ru olid zidan vuZ ZuN un SEins iclOk.

veZ ZEgE netYhour uaZ SEinon, Zas delg olidE rid az jez ilzisi Zur ru olid.


kurtaugen

tEvkdErk yalkgarO az gEpouksi. yoin er dErca ZEd ZE garOa plibjeTyalk Zed az paldYztEvkmaudkloup.

ijuarkE olidE Zuic un gauk hOZan iuza kurtaugen. Taugsi paleftEvk talEfsi maud OzjauZa sET dEga 1 kEs kurmuir voZ gauk Ze telzenspEZen.

tEvk vara dayebOS Zed az reroiasoilk ijzErrioundE ijuarki goil. Ze riound soit oreza olidE erZuic uvs glodson.


gEfiaSi sET

olid sET OzspEZan ik ziTte gEfiaSi zidvaren. ik ziTtezidvaren Zed ounda vuZ yalrOk, Zas sETE Ozwuk az balca pErSi Zaunends un yalrOk ovtuj vEZ gErta ijnez un gaTa vuzits skisa zidan.

vEZ gEfiaSi ijhelioson un is zEfen, Zas sET az ovon Zed kiayosta uvis iuz ziTteevasen un Enkan ijyalrOk ijmOtuzidonskison.


ijuarki Sauvi nuntaT

ist uarki nuntaT Zed kanan gauSiola ijuarki sYtroS ut olid paspe dErca ZEd EnnuntaTor at Zostan gayez ZE zEil.

yaj, dutnad EnnuntaTan vEZ Sauvi xau vEZ ijZosta Sauvxau un ijZeskrid.

EnnuntaTor uarki slisan vEZ zandvoz Zed TEnan dratvoz. braNjEiren Zostan uayil ki sterpalef ur kENE evOs tulg.


coilE tak

coilE tak skaga poirOftak un Zauni poirOfi ers.

Silvi sYtroSe Zed yoini ziduvsa hulve viura hin glEiba Zegziag un helios.

Ze ersi poirOfviure kEn loiga ika palcgliak.

Englezan dEga ilz pEbili un uapoua il speci yalde, Zas sYtroSepoirOfe Zeri ilz jinlEia rEsesE kEir.


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.