* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


imsukufzost

izecdE reca hYl daig Ze stevo Zeds rEs zeNa voZ evs nast gayez Sai. uts, Sur zida is hYl daig rEs iuk Silvi rEzetzag Zeds rEs kYn skuya. imsukufzost az kOlde Zed yidan vuZ dolas voZ vOZ 845E nast ut glEisa vuZ zEimontend gauZ 8 nastuark vEZ rEsE mar. rEsE par az ijjEpe un kYn ZE az veZon Zed imsukufzost uvzEi dEga. uts, Sur zida hYl daig imsukufzostE parE ase. rEs sErpan urva ? rEs eSSera helios urva ? Sur zida ivis Sira.

voZ 17 nastuark, Zas imsukufzost at haulia vuZ kEir ik kalze un Zeve. uts, Ozasi Sod Zed az vEZ onapken jefnegi SOgore yaufa rEsE Zuic. uvzEi onapken az ijjEpe un yalda vuZ krialtilet vEZ Surv dunzObE SoitSiron. onapken az er Zed rEska Tutetaz Zer ovgEzaka tuj ovEiston niTes kOlde un ijjEpe. voZ vOZ 858E nastE yujon, rEs at is Enviura ijsYtroSeE stuinEisti ki rEsE plud. imsukufzost orezan sulsinE un jEtonjauk Zer viura ijjEpplud Tusti gayez 20 nastuark.

kiyEz ZE, imsukufzostE spec yuhi un gaTi aspan uns voZ 878E nast, rEs at dEga hauli. voZ 880E nast, Zas imsukufzost Soda lEise ijjEpe vuZ plib hin tuji rYga kOld Oza lEis Ze nisk Ozi aron. Ze aron gloda rEska veZ voZ 881E nast, Zas huig rYgan Zera kliji tuj vuZ kOld sYtroSE weNi galEiS.

kon dEga kYnxedS veZ ijjEpe tujaE rEskon, Zas dunzOb sET SurTEgia voZ rEsE yuji 10 nast un il steka rEsE nEzitsind xeken un ijsEwaisi skuippasp Zura jEta. Ze glaibia ijjEpe veZ doini tuj il stekan Zur SurrYgi nisk un ijsYtroSkuiskanor. uts, kiyEz 887E somou, Zas Tusti deti ZET asa vuZ zEimondtend. kiyEz evs pOlzi wusind nast, Zas imsukufzost Edou aspa rEsE ijjEpE sulouv hin zEra skansxauS jiTi un gEvki huig.


fubdaulY

emautjEE cigi ziag. veZ Ze ZeNki viargon, Zas fubdaulY at jiTi zidan Sur Ozia ijsYtroS Zed zotglEisa vuZ eNEn groug. xerS az beyedcOd kanS uvEn tuzma ZE ziag voZ rEsE poirOf jiTi ziron un Entsa uayil reca Silvi ovjEpi sYtroS.

Zeg az ihiki un Eidioni Saz iki zEimontendE is er kEir. fubdaulY ilz Siran ZEgziage ik zida 200 Takstualpsi kEir un lErouv uns evsen talz oundand un mergand il Zur xuj er voZ -200 kiuZ 780E nast. Zeg cEimsi ilongEkan ki iuk pivi cig Zed isia vuZ uvEn ziag. Ze kEir glodsa uvEni oundon un zida is ruS SelEi kurYz un sauc Zed ovskisa is ruS col uvzEia oundgroug, Zaskgroug, klustes, soizcol, gEzitgroug, lEidteSxurpac un saufs. ZegE ist dEki kEir Zed az gelnisonu dErkan kiuZ cauva 140 jiTEn un xeta 11 ovjigi TomsSEzek un zida il Zur 50 lEidteSxurpac.

voZ vOZ 600E nast, voZ duyEzSOp ijsYtros detia un sET kanS xedSa rEsesE ijsYtroSe Zed ounda vuZ rEsesE ijsYtroS Zed dEga il flomi, Zas kuiski Eviaje Entsi ounda vuZ ZE Enruikain kEir vaZ jiTzEil hin Sur Ozona pliri Eviaje Zed dEga il is. esen Sur braini Sira zEil Zed Ze kEir stezEan ut kon az hio er ounda vuZ ZEg vEZ floms kiuZ cEznek voZ yoin oTzidain kEir yaufan ki lejgroug.


flEid eShoizkorb

flEid eShoizkorb Enzidsa sowEiki ut oTuayain flEidjalg Zed Ensula uv poirOfe Zed jiska rEs.


bloupkrYkor orezel

voiwo ; jauakfOgurait. Esk EnSaulan ik voiwo voZ degzEil un Sai sula hin lEza ost Zas vEZon. retar. vuZ ijiant.
ebal ; rume, Ze korb az va ?
rume ; ebal, kujar Zer kin Sira.
jauakfOgrait ; Esk ara zoti yalden vEZ nairEsk un capkE. Ze az il zoti Zur EskE vuwobyald. par, Esk az il rebi.
relEirk ; Eih. Esk Sur kana EskE luyiaT ga ost voZ SaipEsYk.
j ; ost rEina Esk urva ?
r ; Ze dunden zEfa luyiaT urva ? ur Ze az SurvluyiaT yald urva ?
j ; luyiaT Sur az ist orSi ZET.
r ; jauakfOgrait, ost ken uTrOsa Ze helios.
j ; ost uvzEi kirka luyiaT zEfan mar urva ? ZE az veZon Zed rEs zira urva ?
Esk kan jiska. ataren. kinaren.
v ; Zer ostE kenaren az brainsi. rOsar gezemSObwiarp.
j ; Esk,, Sur. Saz Esk. Esk Surskuya.
v ; Ze nezouv at gauska vaZ is Zuak nastgion. noils kinase kOn hEiSan. skisar vEZ jiska uv sluN.

Eida Edouon

v ; ost at jiska Sai. rOsar gezemSObwiarp.
j ; Eist kin.


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.